Telefonlister
Home 
Meierisiden 
Filmsiden 
Flirings 
Bilder 
Kontakt Ray 

 

[Vaktlister][Telefonlister][Dokumentasjon][Ti Kamp][Ta Sjansen]

Telefonliste Landteknikk

Levrandøroversikt

 

Vakttelefon          90 01 39 87       Kortnummer: 614 eller 5574

Vakttelefon Brunost  95 27 60 17   

 

Vedlikeholdsavdelingen  

 

Navn                      Privat tlf.               Privat mob

Berget, Kjell Johan                                 97 50 81 86

Eidem, Rolf Martin                                  90 86 67 38

Flønes, Roar                                        90 50 99 03

Hatlebakk, Remy Andre                               97 00 35 52

Haugnes, Raymond          71 26 47 05               40 22 33 07

Heimen, Jimmy                                       97 56 54 92

Henriksen, Bjørn Inge     71 26 34 55               91 10 10 92

Karlsvik, Andreas         71 26 15 88               91 10 38 04

Lie, Bjarne                                         90 73 83 85

Løkhaug, Pål              71 26 91 23               90 50 34 94

Tennøy, Svein Bjarne      71 26 59 76               91 15 60 52

Aandal, Alf Ivar          71 26 27 29               97 56 86 05

Holten, Ove               71 26 21 71               90 84 47 54

Gårdstank                 71 26 84 40               91 83 37 72

Flønes, Arne              71 26 84 40               95 10 21 40

DME/Tankbil               97 02 75 97               95 10 21 40

 

Telefonliste Ledelse

Navn                  TINE tlf       Privat tlf.       Privat Mob

Espen Schefte         70 16 60 09    71 25 30 31       90 85 77 95

Svein Arne Bjørgum    70 16 60 08    71 26 70 83       97 54 62 14

Eli Ellingsen         70 16 60 07    71 29 66 44       91 36 05 50

Geir Atle Lillebø     70 16 60 02    71 26 93 46       95 10 46 97

Kjell Ove Risan       70 16 60 05    71 26 72 84       92 82 17 64

Ove Inge Ranheim      70 16 60 03    71 26 22 85       41 22 48 71

Atle Roset                           71 25 41 45       90 14 61 45

Liv Ellen Stokkeland  70 16 60 04                                 

 

 

 

 

Telefonliste TINE Fellestelefoner

Bolserom                  70 16 60 23                          

Ekspedisjonen             70 16 60 19                          

Elten lager               70 16 60 21               91 24 60 19

Kantine                   70 16 60 22               91 24 58 57

Kokerikontor              70 16 60 11                          

Laboratorie kontor        70 16 60 20               91 89 85 78

Møterom                   70 16 60 25                          

Pakkeri hvitost           70 16 60 12                          

Pizza pakkeri             70 16 60 26                          

Porttelefon               70 16 60 27                          

Prosjektkontor            70 16 60 13                          

Ringekl. pakkeri hvitost  70 16 60 12                          

Ringeklokke elten lager   70 16 60 21                          

Ringeklokke kokerikontor  70 16 60 11                          

Ringeklokke ysteri        70 16 60 14                          

Sjåførrom                 70 16 60 24                          

Skummesal                 70 16 60 16               91 24 58 19

Svartelefon port          70 16 60 28                          

Tankbilkontor             70 16 60 18                          

Teknisk dagvakt                                     90 36 02 48

teknisk Døgnvakt                                    90 01 39 87

Teknisk kontor            70 16 60 17                          

Tillitsmanskontor         70 16 60 15                          

Ysteri                    70 16 60 14               91 24 59 17

Telefonliste Landteknikk

 

[Home][Meierisiden][Filmsiden][Flirings][Bilder][Kontakt Ray]

Copyright (c) 2006 RayRay Company. All rights reserved.

Copyright (c) 2006 RayRay Company. All rights reserved.

rayhau@yahoo.com

rayhau@yahoo.com